Ilska och stress

Under stress blir man ofta mer lättirriterad. Denna stress kan förstås ha flera olika orsaker, men när den väl har infunnit sig så slår man på sin ”stress-autopilot”. Problemet kan vara att denna ”stress-autopilot” sedan länge är felprogrammerad så att den i praktiken är en ”ilske- och raseri-autopilot”. När man slår på den så är en krasch svår att undvika. Stress är därför en av de främsta orsakerna till problem med ilska.

Minska stress

Det finns flera olika metoder för att undvika att situationer skall urarta och leda till at du kraschar. En av dem är att minska din stress. Med mindre stress behöver du inte slå på den felaktigt programmerade autopiloten.

Jag, Stefan Hedman, kan minska din stressnivå redan idag. Ring mig, på 076 116 90 87, så kan vi starta processen. Metoderna är snabba och effektiva och troligen sådana du inte ens har hört talas om tidigare.

Stress kan minskas på flera olika sätt. Ett sätt är att ”kortsluta stressbatteriet”. Ett annat sätt är att minska hur det som leder till stress påverkar dig. Om du är energikänslig så kan du lära dig hur denna känslighet påverkar dig och vad du konkret kan göra för att minska denna energi-påverkan.

Omprogrammera din autopilot

Ett annat sätt att undgå problem i framtiden är att omprogrammera din autopilot. När du sedan har en autopilot som fungerar på rätt sätt så kan den också hantera situationer som tidigare har varit svåra att hantera. Det fina är att detta då sker automatiskt, eftersom det styrs av en autopilot.

Ibland kan det vara svårt att inse vilken drastisk förändring som kan ske med ditt humör på kort tid. För att du lättare ska förstå hur snabbt en förändring kan ske kan du se på följande klipp från YouTube. Det är en beskrivning av en sådan snabb förändring, inom ett helt annat område. Det handlar om hur en leopard förändrade sig från att ha varit aggressiv och ohanterlig till att bli lugn och självsäker. Youtube-klippet, som är på engelska, kommer säkert att förändra hur du ser på möjligheten till förändring.

The incredible story of how leopard Diabolo became Spirit.

När du har sett klippet på Youtube så kan du föreställa dig att det är du som är leoparden och att det är du som får hjälp att förändra dig. De metoder som vi kommer att använda för din förändring är förstås annorlunda och personligt anpassade till dig men kommer troligen att förändra dig lika drastiskt som förändringen för leoparden i YouTube-klippet.

Hör av dig om du har några frågor eller när du har bestämt dig för att du vill förändra dig. Ring mig, Stefan Hedman, på telefon 076 116 90 87