Lära sig hantera ilska

Att lära sig en ny färdighet – generellt

Att lära sig att hantera ilska skiljer sig inte så mycket från att lära sig andra färdigheter. Det kräver en elev som är motiverad att lära sig och en lärare som är förtrogen med den kunskap som ska förmedlas.

Elevens motivation kommer oftast av att eleven har föreställt sig hur livet kommer att förbättras när personen har den nya färdigheten. Lärarens förtrogenhet baserar sig på lång erfarenhet av att lära ut det som ska läras ut.

För att visa likheterna i olika läroprocesser jämför vi gången i det att lära sig att köra bil och att ta körkort med det att lära sig hur du själv fungerar och hur du rent konkret gör för att omgående slippa ilskeproblem och få ett mer balanserat liv.

Att lära sig en ny färdighet – exempelvis att ta körkort

Först exemplet hur det går till att lära sig att köra bil och att ta körkort. I början kan det kännas krågligt men de flesta lär sig exempelvis fort att hitta bromsen och att stanna bilen.

Undervisning

Man börjar med att få undervisning om olika aspekter av att köra bil. Hur fungerar bilen, hur manövrerar man den, hur ser olika vägmärken ut, vad betyder de, hur hanterar man olika situationer i trafiken m.m. Att man i Sverige kör på höger sida lär man kanske inte ut eftersom detta förutsätts att vara en undermedveten kunskap.

Coaching

När läraren bedömmer att man är redo får man en möjlighet att själv köra bil, med läraren vid sin sida. Men först måste man göra en kontroll av att bilen är i det skick som man önskar och kräver att den ska vara innen man börjar köra. Under körturerna med bilen kommer läraren att vara med i bilen och vara en coach till eleven. Kanske något måste korrigeras och kunskap måste fyllas på. Läraren har också möjlighet att följa elevens utveckling under och mellan de olika körlektionerna.

Test

När eleven anses vara tillräckligt kunnig så blir nästa steg ofta ett slutligt körtest på körskolan. Därefter skickas man vidare till den riktiga uppkörningen där det bedöms om man har tillräckliga körkunskaper för att få sitt körkort.

Att lära sig att hantera ilska – speciellt

Hur lär man sig då att hantera ilska? Eftersom det också är en ny färdighet man ska lära sig så kan man lämpligtvis följa en liknande procedur som den med att ta körkort som beskrivs ovan. Det som är viktigast att lära sig lär man sig fort, exempelvis att stoppa ilskan. Andra delar följer tätt efter.

Det är emellertid ingen större ide att fokusera på varför man inte har kunnat hantera sin ilska tidigare, speciellt eftersom man aldrig har fått lära sig hur man lämpligen ska göra för att hantera den eller förstått varför den har skapats.

Undervisning

Man börjar alltså med att få lära sig olika aspekter av hur man fungerar. Hur fungerar kroppen, hur fungerar man emotionellt och hur fungerar man tankemässigt. Hur kan man enkelt och konkret påverka sina reaktioner, hur lägger man märke till kroppens olika signaler, vad innebär signalerna och hur följer man signalernas besked m.m. Man får också lära sig hur man upptäcker om kroppen är i emotionell balans och vad man kan göra för att enkelt korrigera det om den inte är det.

Man fyller också på med kunskap om hur ilskeprocessen fungerar och hur man lätt kan styra undan denna ilskereaktion så fort man får signaler om att man är inne på fel väg.

Coaching

Samtidigt som man lär sig de grundläggande principerna om hur man fungerar generellt och speciellt hur ilskereaktioner tidigare har kommit in i bilden, får man coaching i hur man kan hantera olika situationer och reaktioner i vardagen. Denna coaching länkas tätt till undervisningen så att den också leder till både en undermedveten och en medveten förändring.

Vid nästa undervisningssession har eleven kunnat testa ut hur de nya färdigheterna fungerar i vardagen. Oftast har det redan fungerat över elevens förväntan. Eleven får då mer coaching och vidare undervisning utifrån vad som bedöms passande.

Läraren har också möjlighet att följa med på elevens utveckling under och mellan de olika undervisningssessionerna. Undervisningen anpassas förstår personligen till vad eleven behöver.

Test

När eleven under ett par veckor har testat sina nyvunna färdigheter i praktiken har oftast det mesta fallit på plats och eleven har hunnit landa i sin nya verklighet.

Om det skulle kvarstå något att korrigera, till exempel saker som är kopplade till jobbiga upplevelser tidigare i livet, kan effekterna av dessa också lindras med hjälp av min coaching/terapi.

Slutkommentar om upplärningsprocessen

Lägg speciellt märke till att både i fallet med bilkörning och i fallet med ilskehantering, så fokuseras uteslutande på hur man ska göra. Att fokusera på vad som har gått snett tidigare och konsekvenserna av det är bara som att hälla salt i såren och försvaga personens självförtroende. Det är ingen ide att påföra skuldkänskla till någon som inte har fått lära sig hur man kan hantera sina känslor och sina reaktioner. Det som är viktigt att veta är att ilska kommer av utebliven upplärning i de riktiga färdigheterna och inte på att det är något slags fel på personen.

Både i fallet med att lära sig att köra bil och ta körkort och att lära sig att hantera ilska resulterar upplärningen i konkreta färdigheter som man kommer att ha nytta av resten av livet. I bägge fallen kommer kunskapen fort att fungera automatiskt och upplevas som helt naturlig. Skillnaden är att det går mycket fortare att lära sig ilskehantering än att ta körkort.