ilskolog

ilskolog – specialist på att lösa ilskehanteringsproblem

För att effektivt kunna se vad som behövs för att förändra ditt sätt att hantera ilska krävs en kombination av infallsvinklar. Att finna riktig lösning på problemet blir ungefär som att lägga ett pussel, där olika relevanta bitar dels skall hittas och sedan sättas på riktig plats för att skapa den bild som pusslet ska visa, den bild som ger lösningen på ditt problem. För att denna process skall bli effektiv behöver du hjälp av en ilskolog. Det är en person som kan förklara och förändra de olika mekanismer som gör att problemet med att hantera ilska uppstår.

För att kunna lösa ilskeproblemet behövs dels en förståelse för de reaktionsmönster som skapar problemet men framförallt kunskap om de effektiva tekniker som konkret kan lösa problemet. Dessutom behövs kunskap om hur teknikerna ska användas för att bli automatiska och därmed fungera som en autopilot. En ny autopilot som fungerar på rätt sätt istället för din tidigare autopilot som ofta kraschar. Resultatet när du har fått denna kunskap på plats blir att det reaktionssätt som tidigare ledde till ditt problem med ilskehantering förändras och blir mer konstruktivt.

Nödvändig kunskap

Det är nödvändigt att terapeuten har kunskap om alla bitar som medverkar till att kunna lösa ditt ilskeproblem:

  • vanlig psykologi,
  • undermedvetna processer,
  • energipsykologi,
  • muskelspänningar och
  • omprogrammering av den undermedvetna autopiloten.

En ilskolog har hela denna kunskapskombination. Därmed kan du vara säker på att de relevanta delarna av ditt problem blir belyst och att du får en snabb lösning av ditt ilskehanteringsproblem. Därför blir resultatet bäst och mest hållbart med hjälp av en ilskolog.

Fokus på lösningen

När du får hjälp av en ilskolog inser du snabbt att ditt ilskehanteringsproblem huvudsakligen beror på att du inte har fått lära dig grunderna för hur du reagerar och vad du kan göra med det. Det beror alltså inte på att ”det är något fel med dig”, genetiskt eller psykologiskt. Därför behöver du heller inte ”vända ut och in” på dig själv och gräva ner dig i gamla historier för att någon ska förstå varför du reagerar som du gör. Därmed spar du mycket tid och kanske frustration. Med hjälp av en ilskolog kommer du direkt till problemets kärna och finner den lösning som du har väntat på. Därmed kan du snabbt och effektivt förändra dina reaktionsmönster och få en mer harmonisk tillvaro.

Välkommen att ta kontakt med mig så kan vi förändra ditt liv.

Stefan Hedman, mobil 076 116 90 87.

Stefan Hedman
ilskolog, författare och terapeut
www.ilskakuten.se
+46 (0) 76 116 90 87