Hur får jag dig på rätt spår?

Du har troligen redan förstått att det är lönlöst att nå ditt mål med endast en psykologisk förståelse av ditt problem. Lösningar som försöker att förändra ditt beteende efter att du redan har kommit in i problembeteendet fungerar inte.

För att en lösning skall fungera måste förändringen kopplas in innan du går in i problemet. Då kan du istället undgå att problemet överhuvud taget uppstår.

Lösningsfokuserad och lättanvänd

Min lösningsfokuserade metod bygger på min samlade erfarenhet och omfattande studier av hjärnans funktion, av undermedvetna processer och av kroppens fysiska reaktioner på obalanser i kroppens energi. Utifrån denna kunskap har jag utarbetat lättförståeliga beskrivningar och effektiva tekniker.

Beteende

Med mina tekniker får du ett beteende som stämmer med din nya identitet, dvs. som en person som har lyckats lägga sitt problembeteende bakom sig.

Med min metod kan du alltså förändra ditt beteende så att du undgår att ilskeproblemet överhuvud taget uppstår.