Ombokning

Mina ombokningsregler är enkla. Om du vill omboka din tid bör du göra det så snart som möjligt och senast 24 timmar före sessionen. Vid oförutsedda situationer är det ok med senare ombokning.

Om du uteblir från ett avtalat möte så debiteras full pris för sessionen. Vid olyckshändelse, eller sjukdom med läkarbesök debiteras du inte.

Vid köp av behandlingspaket är det kundens ansvar att fullfölja behandlingen. Behandlingstid som inte har utnyttjats återbetalas inte.