Positiva bonuseffekter

Efter att ha genomgått programmet för ilskehantering så upplever du vanligtvis en del positiva bonuseffekter.

  • Din självkänsla ökar, både hemma och på jobb.
  • Dina nära relationer blir vanligtvis mer tillitsfulla och ni kan uppnå en större närhet.
  • Du kommer att få lättare att veta vad du själv vill och att kunna avsätta tid för att göra det.
  • Om du har spänningar i kroppen kommer du att uppleva att dessa avtar betydligt.
  • Också fysiska smärtor kan reduceras efter behandlingen.
  • Din kroppsholdning blir bättre och du kan utstråla större självtillit.

Efter att ha genomgått Stefans ilskebehandling, och du har ”hunnit landa” i ditt nya sätt att vara, kommer du att inse att dessa positiva bonuseffekter har fått minst lika stor betydelse som att bli kvitt din ilska.

Dessa positiva bonuseffekterna får du förstås stor nytta av i ”ditt nya liv”.